Avisar de contenido inadecuado

Anada Dolla en Oh Shit!

29/12/2007

Pq?

Pq? Una qüestiò, Una paraula, una pregunta, trés caràcters, 'p', 'q' i '?'. Tres caracters, un caracter = una persona. Una persona en una pregunta, no, tres persones en una mateixa  pregunta; la que parla del moriu "p" la que parla de l'acció "q" i la que vol saber-ho "?".

Tres persones, tres intencions, res mentalitats, 6 ulls.  6 ulls, tres ulleres, amb el triple pack del...